SCplus50

Foreningen

Krøniken

Billeder

Kommunedata blev dannet i 1972 ved sammenlægning af forskellige kommunale datacentraler i Aalborg (AC), Odense (OC), Frederiksberg (FC) og Brøndby (BC). Sygehusdatacentret (SC) blev startet i 1974. 

Sygehusdatacentret løste fra starten kun opgaver for landets sygehusvæsener. Efter overtagelse af sygesikringsopgaven tog Sygehusdatacentret navneforandring til Sundhedsdatacentret (SC) og da man fik ansvaret for alle de amtslige opgaver til Amtsdatacentret (SC). 

Amtsdatacentret blev i 2000 udskilt fra KMD, idet Amtsrådsforeningen overtog virksomheden. Samtidig fik den navneforandring til Scandihealth. Samme år blev CSC medejer af virksomheden, som man overtog fuldstændigt i 2006. 

SC+50 er en personaleforening for nuværende og tidligere ansatte ved SC, som er over 50 år. 

Foreningen afholder hvert år et par arrangementer. I 2006 besluttede man at etablere en hjemmeside, hvor man kunne lægge små historier om virksomheden ud til fælles læsning. 

Dette projekt er nu under etablering …

Arbejde Portrætter